Instalacje elektryczne WE średnie napięcie do 30kV

  • Modernizacja układów pomiarowych.
  • Projektowanie i budowa stacji transformatorowych, linii sieci.
  • Analiza i doradztwo w zakresie zużycia energii elektrycznej.
  • Kompensacja mocy biernej.
  • Nadzór i serwis instalacji średnich napięć.
  • Kosztorysowanie.

Comments are closed.